Ведущий світовий бренд по виробництву пам'яті.

Заснована у травні 2001 року компанія ADATA Technology Co., Ltd. спрямована на створення висококласних рішень пам'яті, покращуючих цифрове життя споживачів. Цілісність та професіоналізм компанії зробили ADATA провідним брендом по виробництву пам'яті із самою великою кількістю нагород продукції.

Опираючись на технічну компетенцію, ультрасучасне виробниче обладнання і першокласне обслуговування клієнтів, компанія ADATA пропонує комплексні рішення пам'яті, включаючи DRAM-модулі, USB флеш-накопичувачі, карти пам'яті, твердотілі диски та переносні жорсткі диски.

Компанія ADATA усвідомлює те, що професіоналізм та новаторство підвищують її конкурентноздатність і рейтинг її продуктів та послуг на ринку. Суворі норми виробництва ADATA відповідають надвисоким стандартам та використовуються в проектуванні пристроїв, закупці вихідних матеріалів, виробничому процесі,  в ході контролю якості та тестування. Завдяки постійним інноваціям та вдосконаленню продукції, переважаючим очікуваню споживачів, компанія ADATA завоювала велику кількість найпрестижніших міжнародних нагород, в тому числі National Silver Award of Excellence на Тайвані, японську нагороду за кращий дизайн G-MARK, CES Innovations Award в США, а також iF Design award и reddot design award в Німеччин

Починаючи роботу у 2001 році всього з 20-ма співробітниками, ADATA з самого початку була маленькою компанією с великими мріями.Прагнення компанії заняти світове лідерство по поставці пам'яті DRAM та флеш-продукції привело до того, що наразі компанія ADATA виділяється на фоні конкурентів професіоналізмом, передовими технологіями та крутим дизайном продукції.

Засновник Саймон Чен та команда керівників мають великий досвід у виробництві пам'яті та світових подажів, а також володіють ентузіазмом та енергією для того, щоб впровадити виключно корпоративні цінності в якості основи успіху компанії. Дані цінності включають:
- цілісність
- добросовісність
- чесність
- стабільність
- гармонію
- любов
- інноваторство.

Всі ці фактори сприяють значному щорічному зросту об'ємів продажів та прибутку, дозволяючи компанії ADATA досягати таких успіхів, як товарооборот 1 млрд.доларів США за перші десять років роботи.

Більше інформації на сайті виробника: https://www.adata.com/ua/.

 

 

 

Совершенство посредством непрерывного развития

 

Несмотря на эти впечатляющие достижения, руководство компании ADATA полно решимости превзойти самих себя.В 2010 году компания ADATA начала процесс модернизации бренда, использовав "колибри" в качестве корпоративного знака и дополнительного символа корпоративной культуры ADATA для эффективного повышения конкурентоспособности на международном рынке, а также для подготовки компании к следующему десятилетию.

 

Новый логотип отражает более современный дизайн, который означает постоянство, а традиционный корпоративный синий цвет говорит о хранении всего технического опыта компании ADATA в качестве основы.Колибри включает в себя ключевые элементы дизайна, отражающие культуру, видение будущего компании ADATA и ее стремление стать ведущим брендом.Подвижность колибри говорит о том, что ADATA быстро реагирует на запросы рынка и потребителей; ее резвость демонстрирует ведущее новаторство и продуктивность в индустрии; ее пытливая натура означает нацеленность компании ADATA на использование всех возможностей; цвет и современный дизайн отражают увлекательный и динамический характер бренда ADATA.

 

 

 

Сильное стремление к корпоративной социальной ответственности

 

Осознавая ответственность компании перед обществом, ADATA проявляет особое внимание в выборе ключевых компонентов памяти, соответствуя строгим производственным нормам и процессам контроля качества.ADATA получила сертификацию ISO14001 по рациональному использованию природных ресурсов и следует директиве Европейского Союза на ограничение использования опасных веществ (RoHS).Данные меры демонстрируют нацеленность компании ADATA на предоставление самой безопасной, самой эффективной, стабильной, совместимой и высокопроизводительной продукции памяти.Постоянство компании и корпоративная социальная ответственность имеют важное значение в период быстрого роста ADATA, таким образом, устанавливая равные акценты на защите нашей планеты и сохранении "зеленого" предприятия.

 

Основанная в мае 2001 года Саймоном Ченом, который является председателем правления и генеральным директором, компания ADATA Technology Co., Ltd. нацелена на создание высококлассных решений памяти, украшающих цифровую жизнь потребителей. Целостность и профессионализм компании сделали ADATA ведущим брендом по производству памяти с самым большим количеством удостоенной наград продукции.

 

Опираясь на техническую компетенцию, ультрасовременное производственное оборудование и первоклассное обслуживание клиентов, компания ADATA предлагает комплексные решения памяти, включая DRAM-модули, USB флэш-накопители, карты памяти, твердотелые диски и переносные жесткие диски.

 

Компания ADATA осознает, что профессионализм и новаторство повышают ее конкурентоспособность и рейтинг ее продуктов и услуг на рынке.Строгие нормы производства ADATA соответствуют высочайшим стандартам и применяются к проектированию устройств, закупке исходных материалов, производственному процессу, контролю качества и тестированию.Благодаря постоянным инновациям и усовершенствованиям продукции, превосходящим ожидания потребителей, компания ADATA завоевала множество самых престижных международных наград, в том числе National Silver Award of Excellence на Тайване, японскую награду за лучший дизайн G-MARK, CES Innovations Award в США, а также iF Design award и reddot design award в Германии.

 

 

 

Молодое предприятие со значительным ростом

 

Начиная работу в 2001 году всего с 20 сотрудниками, ADATA с самого начала была маленькой компанией с большими мечтами.Стремление компании занять мировое лидерство по поставке памяти DRAM и флэш-продукции привело к тому, что сейчас компания ADATA выделяется на фоне конкурентов профессионализмом, передовыми технологиями и привлекательным дизайном продукции.

 

Основатель Саймон Чен и команда руководителей имеют большой опыт в производстве связанной с памятью продукции и мировых продажах, а также обладают энтузиазмом и энергией для того, чтобы привить исключительные корпоративные ценности в качестве основы успеха компании.Данные ценности включают целостность, добросовестность, честность, стабильность, мастерство, гармонию, любовь и новаторство.Все эти факторы способствуют значительному и последовательному ежегодному росту объемов продаж и прибыли, позволяя компании ADATA добиваться таких успехов, как товарооборот 1 млрд. долларов США за первые десять лет.

 

 

 

Совершенство посредством непрерывного развития

 

Несмотря на эти впечатляющие достижения, руководство компании ADATA полно решимости превзойти самих себя.В 2010 году компания ADATA начала процесс модернизации бренда, использовав "колибри" в качестве корпоративного знака и дополнительного символа корпоративной культуры ADATA для эффективного повышения конкурентоспособности на международном рынке, а также для подготовки компании к следующему десятилетию.

 

Новый логотип отражает более современный дизайн, который означает постоянство, а традиционный корпоративный синий цвет говорит о хранении всего технического опыта компании ADATA в качестве основы.Колибри включает в себя ключевые элементы дизайна, отражающие культуру, видение будущего компании ADATA и ее стремление стать ведущим брендом.Подвижность колибри говорит о том, что ADATA быстро реагирует на запросы рынка и потребителей; ее резвость демонстрирует ведущее новаторство и продуктивность в индустрии; ее пытливая натура означает нацеленность компании ADATA на использование всех возможностей; цвет и современный дизайн отражают увлекательный и динамический характер бренда ADATA.

 

 

 

Сильное стремление к корпоративной социальной ответственности

 

Осознавая ответственность компании перед обществом, ADATA проявляет особое внимание в выборе ключевых компонентов памяти, соответствуя строгим производственным нормам и процессам контроля качества.ADATA получила сертификацию ISO14001 по рациональному использованию природных ресурсов и следует директиве Европейского Союза на ограничение использования опасных веществ (RoHS).Данные меры демонстрируют нацеленность компании ADATA на предоставление самой безопасной, самой эффективной, стабильной, совместимой и высокопроизводительной продукции памяти.Постоянство компании и корпоративная социальная ответственность имеют важное значение в период быстрого роста ADATA, таким образом, устанавливая равные акценты на защите нашей планеты и сохранении "зеленого" предприятия.

 

Детальна інформація про продукти ADATA доступна на сайті виробника: www.adata.com.